Al 22 jaar is Goos Kant werkzaam bij ORTEC, een grote aanbieder van optimalisatiesoftware en analyse-oplossingen. Daarnaast is hij parttime hoogleraar op Tilburg University, waar hij de professionals van de toekomst doceert in Operations Research and Management Science in Practice. Volgens Goos is de grootste uitdaging in het optimaliseren van processen om iedereen in een organisatie mee te krijgen. Je moet rekening houden met de modellen en de software, maar ook met de betrokken medewerkers.

Betrokkenen betrekken in veranderingen

Als enigste zoon in een boerengezin voelde Goos Kant de vraag om de boerderij van zijn ouders over te nemen. Op school bleek dat zijn talent toch écht in de wiskunde lag. Wel probeerde hij wiskunde en het boerderijleven te combineren, door een optimalisatiemodel te maken om de beste koeien op de boerderij te selecteren. Zijn vader meende echter dat het model incompleet was, omdat hij het karakter, de vriendelijkheid van de koeien, niet mee had genomen in zijn model. Dit leerde Goos dat het belangrijk was om de betrokkenen mee te nemen in het optimalisatieproces.

Dat inzicht heeft hij vervolgens meegenomen bij het implementeren van een optimalisatie voor Coca-Cola in de VS, Canada en België. “Coca Cola werkte jarenlang met statische, vaste routes en moest overstappen naar meer dynamische routes, om efficiënter te transporteren. Dat is een grote stap, ook voor alle betrokken medewerkers,” vertelt Goos. “Die stonden er niet echt voor open. We moesten het anders aan gaan pakken anders zou de implementatie falen. Je moet heel de organisatie meekrijgen om processen dynamischer te maken. Bij grote organisaties is dat een hele kunst.”

Dit probleem vergde een creatieve aanpak om tot een goede oplossing te komen. Hoe is dat gegaan? “We hebben een grote groep planners verdeeld in teams en een wedstrijd gehouden welk team het best uitvoerbare plan kon maken. Ze moesten met elkaar in gesprek over welke plannen redelijk en uitvoerbaar waren,” legt Goos uit. Deze andere manier van denken zorgde voor nieuwe oplossingen die vervolgens met succes geïmplementeerd zijn. “Inmiddels is de optimalisatiesoftware operationeel in bijna 30 landen en worden er 17.000 voertuigen mee gepland.”

Complexe processen stimuleren optimalisatie

Een ander probleem wat Goos signaleert is dat door globalisatie en wereldwijde expansie bedrijfsprocessen steeds complexer worden. “Globalisering heeft ervoor gezorgd dat er met meer factoren rekening moet worden gehouden met het maken van planningen. Je moet op meerdere locaties kunnen kijken, er zijn verschillende wetten en regelgevingen die je in acht moet nemen, en dat zorgt dat de complexiteit van bijvoorbeeld het plannen van personeel toeneemt.”

Een mogelijke oplossing hiervoor in de wereld van logistiek is mechanisering. Goos ziet een toename in automatisering en optimalisatie met robots. “Grote organisaties als Albert Heijn en Wehkamp zijn hun distributiecentra aan het mechaniseren. Dat bespaart veel tijd, geld, en energie. Nu logistiek personeel in Nederland steeds schaarser wordt is het een aantrekkelijk alternatief,” is zijn mening. “Dankzij internet en Big Data is er veel data beschikbaar, wat vervolgens gebruikt wordt om de koppelingen tussen de systemen te optimaliseren voor de mechanisatie. Zo verlopen de processen zo efficiënt mogelijk”, aldus Goos.