Pim van Loosbroek is één van de pioniers die ons land heeft op gebied van barcodes en RFID tags. Hij heeft in Nederland aan de basis gestaan van de standaardisatie van barcodes. Vervolgens is hij een bedrijf begonnen om barcodeprinters en -scanners op de markt te brengen. “Dat was in het begin mijn insteek met barcodes geweest, maar later ging ik complete Warehouse Management Systemen leveren, waar barcodes natuurlijk een onderdeel van zijn”, vertelt Pim. Inmiddels is hij een stap verder en heeft hij een RFID tag fabriek opgericht in India, The Tag Factory. Aan 247 Dynamics vertelt hij uitgebreid over de mogelijkheden van RFID voor de toekomst.

Toepassingen RFID

RFID staat voor Radio-Frequency Identification, wat betekent dat middels radiogolven iets wordt geïdentificeerd. Dat kunnen producten zijn, maar ook personen. Wat je met RFID kan? Op RFID tags kan informatie worden geschreven, maar ook herschreven worden Pim legt het uit aan de hand van een bekend voorbeeld: tags om deuren mee te openen. “Dat zijn RFID tags, die plastic tags waarmee je je kantoor binnenkomt. De informatie op de tag geeft aan dat je een medewerker bent en dus geautoriseerd bent om het kantoor in te komen.” De tags worden in verschillende vormen en grootten gemaakt, en kunnen daarom ook voor producten en bedrijven gebruikt worden. “Het wordt dan vooral toegepast om items te traceren en identificeren”, zegt Pim. “Wij maken zelf tags voor returnable assets, goederen die bedrijven tijdelijk verhuren. Het bedrijf weet dan waar de items zijn en wanneer en aan wie ze zijn verhuurd.”

Pim is begonnen met RFID in de wereld van industriële wasserijen, waar gebruikt wordt gemaakt van RFID tags om items te identificeren. “In plaats van dat je een grote zak hebt met vuil wasgoed waarvan je niet weet hoeveel er van welke soort items in zitten, kan je op de RFID tag aflezen dat er 200 washandjes en 100 handdoeken inzitten,” vertelt Pim. Met deze differentiatie konden wasserijen ook hun prijsstelling aanpassen: niet langer bijvoorbeeld 1 euro per kilo wasgoed, maar een vast bedrag per item, waardoor ze meer omzet konden realiseren. “Maar het belangrijkste was dat er zicht was op welke items ze binnenkregen en weer terugstuurden. De items hoefden ook niet één voor één gescand te worden, want op een rolcontainer konden alle items samen gescand worden. Dat bespaarde natuurlijk veel tijd in zowel de interne als externe logistiek,” voegt Pim toe.

RFID in ‘Internet of Things’

Het ‘Internet of Things’ is een trend die maar weinigen ontgaan is: steeds meer objecten en ‘dingen’ zijn verbonden met een netwerk en kunnen onderling gegevens uitwisselen. RFID speelt hier een belangrijke rol in, de vroegste discussies over Internet of Things gingen voornamelijk over RFID toepassingen. In 2016 zijn er volgens schattingen van onderzoeksbureau Gartner 6,4 miljard koppelingen met het Internet of Things, en er wordt verwacht dat dit aantal in 2020 stijgt naar 20,8 miljard. Het Internet of Things speel hiermee RFID in de kaart, meent Pim. “Met RFID tags kun je snel informatie scannen wat gelijk via de cloud wordt doorgestuurd naar de bestemde ontvanger. Je kunt alles identificeren en managen, zoals je ziet met het versturen van pakketjes en dergelijke,” zegt hij. “In Iran zijn wij nu bezig met het leveren van RFID stickers voor auto’s, die worden op de voorruit geplakt zodat ze weten door welke straten wordt gereden, maar ook of de eigenaren hun belasting wel hebben betaald. Dezelfde sticker wordt ook gebruikt om op tolwegen en parkeerplaatsen te komen.” De auto’s kunnen zo geïdentificeerd en gevolgd worden, wat sneller en nauwkeuriger gaat dan met camera’s. “Bij steeds meer landen zie je dit gebeuren. Maar RFID toepassingen worden ook steeds meer thuis gebruikt, zoals bij
de slimme thermostaten die je vanaf je smartphone kunt bedienen”, noemt Pim als voorbeeld. “RFID toepassingen en het Internet of Things zijn sterk aan elkaar verbonden en beiden zien volgens de voorspellingen een rooskleurige toekomst tegemoet. Door deze groei zal het voor bedrijven met logistieke processen een enorme tijdswinst zijn om met RFID tags te gaan werken.”